Έναρξη λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

3Η Τράπεζα Χρόνου ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της. Από σήμερα μπορείτε να γίνετε μέλη και να συμμετέχετε στο δίκτυο αχρήματης ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Επικοινωνήστε με την κοινωνική λειτουργό της δομής για να οργανώσετε από κοινού την ανάρτηση της πρώτης προσωπικής σας αγγελίας στο site της Τράπεζας Χρόνου, η οποία θα διακινηθεί στα υπόλοιπα μέλη της Τράπεζας Χρόνου.

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 526 150, Δευτέρα ως Παρασκευή, 9:00 – 17:00.