Όροι χρήσης

    

 1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι προ απαιτούμενη της συμμετοχής.
 2. Tα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
 3. Για την εγγραφή σας ως μέλος της Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση των έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου  διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία.
 4. Όλα τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου επωφελούνται με  10 ώρες κατά την εγγραφή.
 5. Κανένα μέλος της Τράπεζας Χρόνου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 6. Κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 7. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται στις συναλλαγές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
 8. Η Τράπεζα Χρόνου δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων των μελών της. Την αποκλειστική ευθύνη για την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν τη συναλλαγή.
 9. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δεν δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.
 10. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν υποκαθιστούν θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν στοιχειώδη ασφάλιση (μισθό και ένσημα)
 11. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι συναλλασσόμενοι έχουν την υποχρέωση είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το προσωπικό της Τράπεζας Χρόνου είτε ο δέκτης της υπηρεσίας/προϊόντος να καταχωρίσει (από το προφίλ του) στο σύστημα την ανταλλαγή.
 12. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί οφείλεται να το αναφέρεται στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 13. Οι ώρες (ΤΕΜ) του κάθε μέλους είναι κρυφές και πρόσβαση σε αυτές έχουν μόνο οι ίδιοι και οι διαχειριστές του ιστότοπου της τράπεζας χρόνου.
 14. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα στην Τράπεζα Χρόνου έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα μέχρι τη συμπλήρωση 20 ωρών το ανώτερο και να λαμβάνει υπηρεσίες ή προϊόντα μέχρι να φτάσει το κατώτερο τις 0 ώρες.
 15. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι διαθέσιμα στους διαχειριστές και κατ' επιλογή του χρήστη ορατά σε όλα τα μέλη.
 16. Οι διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να καταχωρήσουν αγγελία που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή προσβλητικό χαρακτήρα.
 17. Ο δικαιούχος μπορεί να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Τράπεζας Χρόνου, εάν δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της με οποιοδήποτε τρόπο.
 18. Στην περίπτωση που υπάρχει υπερεκτίμηση των αντικειμένων η Τράπεζα Χρόνου, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για την εκ νέου αξιολόγηση των ΤΕΜ. 
 19. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποφασίζονται από την Διαχειριστική Επιτροπή.