Ποιοι είμαστε

Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί μια δομής της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων. Σκοπός της είναι  η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσω της δημιουργίας δικτύου αλληλοϋποστήριξης.

Η Τράπεζα Χρόνου είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και αχρήματης ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών. Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του δικτύου  και να αλληλοδιευκολύνονται στην καθημερινότητά τους χωρίς κόστος.

Στόχοι της Τράπεζας Χρόνου είναι:

  • Η οργάνωση αχρήματων συναλλαγών μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών, χρηστικών ειδών και γνώσεων.
  • Η καταπολέμηση της αποξένωσης και του ατομικισμού, η ανάδειξη της δυναμικής της τοπικής κοινωνίας και της συνεργατικής και αλληλέγγυας συνείδησης των πολιτών.
  • Η παράκαμψη της χρηματικής συναλλαγής που είναι ο βασικός παράγοντας δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων, αποκλεισμού και διαιώνισης της φτώχειας.
  • Η δημιουργία νέων δομών αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών.
  • Η δημιουργία σχέσεων αλληλοϋποστήριξης και συνεργασία με βάση τα στοιχεία της κοινωνικής προσφοράς, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης, της κατανόησης και της δημιουργικής δραστηριοποίησης.